Our Work

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii zależy od stopnia skomplikowania sprawy, a co za tym idzie nakładu pracy.

Podstawą określenia wynagrodzenia jest krotność stawki minimalnej określanej według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. (Dz. U. poz. 1800 z późn.zm.). Istnieje również możliwość ustalenia części wynagrodzenia jako tzw. success fee, tj. wynagrodzenia uzależnionego od wyniku sprawy.

Wynagrodzenie za poradę prawną ustalane jest przed jej udzieleniem (koszt porady prawnej niepoprzedzonej analizą dokumentacji Klienta to 200 zł).

W przypadku stałej obsługi prawnej, w szczególności dla przedsiębiorców, oferujemy dopasowanie wynagrodzenia Kancelarii do potrzeb Klienta (stawka godzinowa, stały ryczałt miesięczny i inne).

Our Work